Thuê xe du lịch đi hành hương cầu phúc cho một năm bình an, đủ đầy và hạnh phúc.

Trong tôn giáo một tín đồ có thể chứng tỏ lòng thành của mình bằng cách trải qua cuộc hành hương, thường là một hành trình dài cần công sức, của cải và nhiều thử thách để về một vùng đất thánh qua đó đón nhận phước ban từ đấng tối cao của đạo. Tuy nhiên bạn không biết…